Get Connected

En podcast fra Connector A/S om ledelse og organisationer.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Samsung
  • Podchaser
  • BoomPlay

Episodes

Tuesday May 07, 2024

I denne episode af Get Connected fra Connector A/S taler Mikael Elkan og kollega Stine Page med generalsekretær Ann-Sofie Bech von Hielmcrone fra KFUK Social Arbejde: Hvad betyder det for arbejdsmiljø og ledelse, når opgaven er at hjælpe nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. I et miljø, hvor den ene dag sjældent ligner den anden, og man ofte står alene med et sårbart menneske.
Hvad vil det sige, at ledelse er noget vi gør sammen? Hvad kræver det af en organisation? Og hvorfor er det vigtigt i KFUKSA? 
I NGO-verdenen taler man om en Starvation Cycle, som Ann-Sofie forklarer her:
Jo flere penge man sender direkte ud (til arbejdet med slutbrugeren), jo større risiko er der for man havner i en negativ spiral, hvor man ikke får fyldt faglighed nok på, og hvor man ikke får tid nok til fælles faglig refleksion. Det giver både en dårligere socialfaglig ydelse og et dårligere arbejdsmiljø. For der er et stort psykologisk pres på de medarbejdere, der arbejder i det her.
I KFUK’s Social Arbejde handler det om at skabe og opretholde en balance mellem værdier, ressourcer og kompetencer. For når man altid kan gøre mere, er der risiko for at grænserne mellem det personlige og det professionelle udviskes. Det giver både et sårbart arbejdsmiljø og et behov for en robust organisation med en velfunderet faglig kultur. 
Derfor bliver ledelse der styrker faglig refleksion og sparring afgørende. Så man har fagligt fundament at læne sig ind i, når man skal træffe svære valg on the spot.  
Det taler vi blandt andet om og giver eksempler på, hvordan man kan gøre det i praksis.
---
#Starvation_cycle #NGO #Civilsamfund #Faglig_ledelse #Arbejdsmiljø #KFUKSA #Socialt_arbejde #Reden #Udsatte #Hjemløse #Herberg #Prostitution #Sofasurfer #Psykisk sårbare #Misbrug #Psykisk_arbejdsmiljø #Refleksion #Fagligt_skøn #Stine_Page
 
 

Friday Mar 22, 2024

I dette afsnit af Get Connected fra Connector A/S interviewer Mikael Elkan Professor Henry Mintzberg om hans bog "Understanding Organizations....Finally!" og ideerne bag hans teori om hvilke kræfter, der påvirker organisationer, og hvad der sker når de kommer ud af balance. Frem for alt: hvad kan ledere gøre for at lede deres organisationer under de vilkår.
 
God fornøjelse.
 
www.connector.dk

Image

Get Connected

I Connector A/S er vi optaget af sammenhænge. I vores podcast deler vi af det vi arbejder med og interesserer os for, som er ledelse, organisationer og forandringer.

 

Vi viser de sammenhænge og forbindelser der er mellem praksis, teori og erfaringer. Mellem det vi ikke kender, og det vi kender.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320